Gamot sa Asong Nagtatae: Ano ang Gagawin Kapag may Dugo ang Dumi ng Aso?

Ang Diarrhea o Pagtatae ay karaniwan ng problema ng mga aso, dahil minsan halos lahat na lamang ay kinakain nila. Pero, ang pagtatae ay maaari ring maging isang seryosong problema sa kalusugan ng aso. Kung ang pagtatae ay malubha o madalas na nangyayari, kailangan itong bigyan ng atensyon.

Ano ang nararapat na gamot sa asong nagtate? Ano ang mga gamot sa pagtatae ng aso? Ano ang gamot sa pagtatae ng dugo ng aso? Iyan ay ilan lamang sa mga bibigyan natin ng atensyon sa artikulong ito.

Ano ang gamot sa asong nagtatae?

Kung ang alagang aso ay tuta pa, agad na kumunsulta sa isang beterinaryo upang agarang malunasan ang pagtatae. Ang iyong alagang aso ay makakaranas ng lubhang panghihina kahit na banayad lamang ang pagtatae. Kung ang patatae ng alagang aso ay madalas, matubig, may kasamang dugo, labis na nagsusuka, panghihina at pananakit ng katawan: agad na tumawag sa iyong vet dahil maaari itong ikamatay ng iyong alagang aso.

Pero kung sa tingin mo ay maliksi naman ang iyong aso, pwede rin itong subukang gamuti siya sa bahay.

Narito ang ilan sa mga pwede mong gawin bilang gamot sa asong nagtatae:

 • Siguraduhing laging mayroong malinis na inuming tubig ang alagang aso upang maiwasan ang dehydration. Laging painumin ng tubig ang alagang aso, kung maaari bigyan ng sabaw ng manok o baka. Haluan ng Pedialyte ang kanilang inuming tubig.
 • Bigyan ng kaunting pagkain ang alagang aso, maaring pinakuluang manok (walang buto o balat) at kaunting kanin. Maaari itong ibigay sa alagang aso hanggang sa bumalik na ito sa normal na gana sa pagkain.
 • Kung ang pagtatae ay lumampas na sa 24 na oras parang lumama pa ito, agad na tumawag sa iyong veterinarian.

Ang pagtate ay maaring may kasamang pagsusuka, walang ganang kumain, pagbawas ng timbang, panankit ng tiyan, panghihina at iba pang sintomas na katulad ng iba pang sakit.

Gamot sa pagtatae ng dugo ng aso

Ang ilan sa sanhi ng pagtate ng dugo ng alagang aso ay ang mga sunusunod:

 • Parvovirus, kung saan nakakranas ng pagsusuka, diarehea, panghihina at pagtatae na may kasamang dugo.
 • Parasites ang kadalasang sanhi ng pagtatae ng may kasamang dugo, ang ilan sa mga ito ay hookworms, whipworms, and roundworms.

Mga Dapat gawin kung ang alagang aso ay nakararanas ng pagtatae ng my kasamang dugo:

 • Kumonsulta agad sa isang veterianarian kung ang alagang aso ay nakararanas ng pagtate na may kasamang dugo, nanghihina at nagsusuka.
 • Magdala ng sample ng dumi ng alagang aso sa veterinarian upang agad mapigilan ang pagmuo ng parasites at protozoans. Ang sample na dumi ay kailangang madala sa laboratory ng hindi hihigit sa 12 oras na matapos itong maidumi upang makuha ang tumpak na mga resulta.

Mga dapat tandaan para sa asong nagtatae na may kasamang pagsusuka ng isa o dalawang beses lamang

 1. Alisin lahat ng pagkain sa loob ng 12 oras.
 2. Upang maiwasan ang dehydration, dalasan ang pagbigay ng inuming tubig ang alaga sa buong araw, kung maaari bigyan ng sabaw ng manok o baka.Lagyan ng Pedialyte ang kanilang inuming tubig.
 3. Kung ang alagang aso ay hindi na nagsuka ng halos 6 na oras, bigyan ito ng kaunting pagkain, maaring pinakuluang manok (walang buto o balat) at kaunting kanin.
 4. Maghintay ng dalawang oras, kung ang aso ay hidi na nagsuka, bigyan muli ito ng kaunting pagkain.
 5. Ipagpatuloy ito hanggang paunti-unting dagdagan ang ibinibigay na pagkain at pahabain ang pagitan ng oras ng pagbibigay hanggang bumalik na ito sa normal.
 6. Kung ang pagtatae ay humigit na sa 24 na oras at hindi nagbago ang kundisyon o mas lalo pa itong lumala, agad na tumawag sa iyong veterinarian para sa tulong.